Sperr mobilen ved tyveri eller tap

Er du så uheldig at du mister eller blir frastjålet mobilen din, bør du sperre abonnementet ditt så raskt som mulig.

Slik sperrer du abonnementet ditt
  1. Sperr abonnementet på Mine sider. Velg abonnementet det gjelder (hvis du har flere mobilabonnement).

  2. Du kan også ringe Kundeservice på 02020. Velg alternativet for å sperre abonnementet i menyen.

Slik sperrer du for all bruk av mobilen ved tyveri

Anmelder du et tyveri til politiet, kan du be om å få sperre mobilen i registeret EIR (Equipment Identity Register). Da vil det ikke være mulig å bruke andre SIM-kort i mobilen, all bruk av mobilen blir sperret, og den vil ikke få tilgang til mobilnettet. Du kan anmelde tyveri av mobil til politiet på nett. Gå til politi.no for å anmelde.

Er du i utlandet?

Ring +47 915 02 020. Velg alternativet for å sperre abonnementet i menyen. Når mobiltelefonen er sperret, blir utgående og inngående samtaler sperret umiddelbart. Ønsker du å komme i kontakt med den som er i besittelse av telefonen din, kan du ev. velge å kun sperre for utgående samtaler.

Gjenåpne abonnementet

Kommer mobiltelefonen til rette igjen, kan du gjenåpne abonnementet på .Mine sider, eller ved å ringe Kundeservice på 02020.
Skal du gjenåpne et sperret abonnement grunnet manglende betaling, koster det 250,- for å åpne abonnementet.

Nytt SIM-kort?

Trenger du nytt SIM-kort, bestiller du dette på .Mine sider.

Lurt med mobilforsikring

For å forsikre deg mot uhell en annen gang, kan du bestille mobilforsikring.
Her kan du lese mer om mobilforsikring.

Kontakt oss

Trenger du hjelp? Kontakt oss på telefon, Facebook eller e-post.


Telefon 02020
Fra utlandet: +4791502020
Spør oss på Facebook
Spør oss på E-post

Mandag til Søndag: 08:00 - 20:00
Helligdager: 10:00-18:00

Priser kundeservice:
Oppstart 0,89, Pr min 1,99